دسته‌بندی: چین

امریکا پرونده ویژه ایمان پرونده‌های ویژه پویانمایی‌های سینمایی چین سینمای شرق سینمای غرب مشترک

فروکاست نبی در کالبدی حیوانی

سردبیر پویانقد
نقد و بررسی: چند سالی است که نام پاندای کونگ‌فوکار بر سر زبان‌ها افتاده و توجه بسیاری از اهالی سینما را به خود جلب کرده است؛ در این فضای خیال انگیز پر تلاطم، شاید همواره