دسته‌بندی: ترانقد

پرونده‌های ویژه ترانقد

ترانقد | زوتوپیا: ترانه try everything با صدای شکیرا

سردبیر پویانقد
قطعاتی از ترانه‌ی try everything با صدای شکیرا: من به انجام اشتباهات (خطاها و گناهان) جدید ادامه میدم من هر روز انجام این اشتباهات (خطاها و گناهان) جدید رو ادامه میدم همه چیز رو امتحان