دسته‌بندی: پرونده ویژه دیرین‌گونه‌ها

پرونده ویژه دیرین‌گونه‌ها پرونده‌های ویژه

دیرین‌گونه‌ها | مقدمات و مبانی (1)

سردبیر پویانقد
شاید این سوال برای شما نیز پیش آمده باشد که چرا یک داستان، دیالوگ، رویداد یا رفتار به شکل مداومی در فیلم‌ها و سریال‌ها تکرار می‌شود اما با این وجود، سینماگرها از پرداختن مجدد به