پویانمایی های سریالی Archives - پویا نقد

دسته بندی:پویانمایی های سریالی

pony

تحلیل انیمیشن سریالی My Little Pony (قسمت ۱ و ۲ از فصل۱)

مقدمه: از گذشته های دور تا به امروز جهان دارای سه نوع جهان بینی مختلف است که در بخش مقدمه به...

yogi ark 4

نقد پویانمایی «یوگی»

همان طور که می دانید ایمان دارای هفت متعلق می باشد و فرد مؤمن از نظر قرآن کریم کسی است که به هر...