Image default

میدنایتر (Midnighter) یکی از ابرقهرمانان مجموعه کمیک‌های دی سی است که توسط وارن الیس و برایان هیچ خلق شده است. دنیای کمیک و ابرقهرمانان وی را به عنوان روگرفتی از شخصیت بتمن معرفی می‌کند. میدنایتر عضو تیم ابرقهرمانان سرکش قدرت (the authority) است. او علاوه بر عضویت در این گروه، یک هم‌جنس‌باز است!

میدنایتر که اولین بار در کمیک استورم واچ (مجلد 2، شماره‌ی 4) ظاهر می‌شود با آپولو یکی دیگر از اعضای ابرقهرمان گروه قدرت رابطه‌ی عاشقانه برقرار می‌کند! این دو ابرقهرمان فاسد لواط‌کار امریکایی حتی پا را فراتر از این گذاشته و در ادامه با یکدیگر ازدواج می‌کنند!!

رویای امریکایی که در هنر امریکایی تجلی پیدا می‌کند با صراحت تمام و به شکل علنی بیان می‌کند که قهرمانان و ابرقهرمانان جامعه‌ی امریکایی و غربی می‌توانند لواط کار باشند اما مورد غضب قرار نگیرند و بالعکس محبوب قلب‌ها باشند! نمایش شخصیت‌های لواط‌کاری چون میدنایتر و آپولو در مجموعه‌های کمیک و غیر آن، علاوه بر توصیف انحطاط تمدن لیبرال غرب، به مخاطب جهانی خود القا می‌کند که «می‌توانی لواط‌کار باشی و ابرقهرمان بمانی»، «می‌توانی لواط کنی اما مورد نفرت و غضب قرار نگیری» و «می‌توانی ناجی باشی و هم‌جنس‌بازی را رواج دهی». تزریق این نگاه باطل در باور مخاطب در حالی صورت می‌گیرد که قوم لوط به خاطر عمل شنیع لواط مورد عذاب شدید الهی قرار گرفت و نابود شد.

مطالب مرتبط

الن دی‌جنرس؛ فاحشه‌ا‌ی هم‌جنس‌باز که در پوشش یک گوینده ظاهر می‌شود!

سردبیر پویانقد

نقد پویانمایی «من شرور2»

سردبیر پویانقد

نقد پویانمایی ” لگو “

سردبیر پویانقد

دیدگاهتان را بیان کنید