تگ: الن دی‌جنرس

پرونده ویژه زنا و هم‌جنس‌بازی در سینما پرونده‌های ویژه

الن دی‌جنرس؛ فاحشه‌ا‌ی هم‌جنس‌باز که در پوشش یک گوینده ظاهر می‌شود!

سردبیر پویانقد
الن دی‌جنرس گوینده‌ی نقش دوری در انیمیشن‌های مشهور «در جستجوی نمو» و «در جستجوی دوری» یک «هم‌جنس‌باز» است. او با حضور در برنامه‌ی اپرای وینفری در سال 1997 به هم‌جنس‌بازی خود اعتراف کرد و تاکنون